pv-img1Mennesket - den beste ressurs i virksomhet og organisasjon

Å satse på menneskelige ressurser er å gi din bedrift en fordel i markedet. Når vi forandrer oss selv, forandres våre omgivelser. Når du investerer i personlig utvikling og sosialkompetanse, blir du godt rustet til å møte utfordringene.

Ulike mennesker trenger ulik behandling

pv-img3

Skal du behandle mennesker likt, skal du behandle dem forskjellig.
 
Ta kurs hos oss og lær hvorfor og hvordan.
 
Vi gjør bruk av DISK personlighetsprofil og adferdsanalyse i våre kurs.
 
Når du kjenner deg selv, og du lærer å kjenne igjen ulikheter hos andre, vil du kunne tilpasse din adferd og kommunikasjon, slik at du på den mest hensiktsmessige måte kommuniserer dit budskap.

Vi tilbyr ulike typer kurs og tjenester til næringslivet, organisasjoner, offentlig virksomhet, foreninger og til private.

Dit behov  vår utfordring DIN løsning

Pro-Vision Consulting

Din samarbeidspartner innen mellommenneskelig kommunikasjon, atferd og personlig utvikling. Styrk sosialkompetansen.

Vi tilbyr skreddersydd kurs, tjenester og arrangement på basis av DISK Personlighetsmodellen innen følgende områder.

pv-img4

Referanser

Roger Berg

Gikk DISK-kurs for 10 år siden. Dette bruker jeg enda i dag for å kunne kommunisere bedre med alle typer personer/mennesker. Lettere å kunne kommunisere når man kan justere måten man kommuniserer på, for å treffe riktig energinivå hos mottaker. Også viktig å kunne gi riktig førsteinntrykk av sin personlighet.

Roger Berg – RB Service

Anne Segtnan

‘Kurset ga oss en god innsikt i teamets styrker og forbedringspotensialer som vil være nyttig i videre arbeid’

Anne Segtnan – Prosjektleder og teamleder Proneo AS, Verdal

Stein Morten Holberg

Kurset har vært veldig nyttig for egen utvikling, både personlig og i jobb. Anbefales!

Stein Morten Holberg – Prosjektleder Proneo AS, Stjørdal

Forside

 • Profesjonell coaching til ledelse – en sparringspartner

  Direktører, ledere på forskjellig nivå og toppledere klager ofte, med grunn, at de er ‘på glattisen’ i vanskelige situasjoner. Ofte kan de ikke diskutere alle mulige aspekter åpenlyst uten frykt, spesielt i forberedelsene til endringer.

  Toppledere føler seg alt for ofte alene i spørsmål om personlig videreutvikling. Individuell coaching av enkeltpersoner og små ledergrupper er den rette veien ut av dette dilemmaet. Etter en grundig analyse av behov og en definisjon av mål, utarbeider vi en passende coaching plan. Vi bruker egnede virkemidler til selv-læring, og passende metoder for å kontrollere effektiviteten av coaching tiltaket.

  Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri orienteringssamtale. Klikk her

 • Profesjonell assistanse for personligheten

  Hos oss kan du finne profesjonelle kurs for analyse og utvikling av sosial og personlig kompetanse. Vi benytter oss av testet materiale for våre kurs. Du kan velge mellom forskjellige praktiske kurs samt individuelle kundetilpassede tilbud, så som coaching, personlig utvikling og organisasjons-utvikling. Vi har adekvate modeller for

  • Personlighetsanalyse
  • Selv-ledelse
  • Teamdynamikk
  • Time Management/ Tidsstyring (kommer senere)
  • Stress Management (kommer senere)
  • Konversasjonsdynamikk (kommer senere)

  Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri orienteringssamtale. Klikk her

 • God teamdynamikk – et vinnende team

  Vi hjelper gjerne med å skape god teamdynamikk. Gjennom våre teamkurs, kan deltakerne lære å forstå hverandre. Våre kurs hjelper å etablere en teamkultur, der det etableres et sunt og trygt samspill i teamet. Kursene er med til å etablere respekt og tillit i medarbeiderstaben.

  Der tverrfaglig team skal løse oppgaver sammen, er det viktig å etablere et felles kommunikasjons-grunnlag. Det er viktig å etablere et samspill, der alle forstår hverandre og respekterer hverandres ulikheter.

  Det er viktig å forstå den enkelte teamdeltakers sterke sider og hvilke faktorer som virker motiverende for den enkelte. Ved å dele denne forståelse med hverandre styrkes hele gruppen og ressurser ivaretas.

  Mennesker har forskjellige måter å kommunisere på. Dette kommer ofte frem, når folk med ulik bakgrunn skal løse oppgaver sammen. Ganske ofte kommer personlighetsforskjeller frem. Disse forsterkes da ofte av forskjeller i fagkompetanse, arbeidskultur og personlighet.

  Mellommenneskelige forskjeller leder ofte til konflikter i større eller mindre grad. Derfor er det viktig å bygge inn en felles forståelse av kommunikasjon - - å forbedre dynamikken.

  Pro-Vision Consulting har erfaring fra mangeårig teamarbeid og kan tilby kurs, som gir deltakerne en felles forståelse og respekt for ulike personlighetstyper og mellommenneskelig kommunikasjon.

  Et vinnende team gir en positiv innvirkning på bunnlinjen.

  Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri orienteringssamtale. Klikk her

 • Ta ledelsen med riktig lederstil for deg

  • Gå inn i ledelsen med den rette stilen som passer din personlighet!
  • Kjenn igjen styrken i dine lederegenskaper og hvordan du kan lede og motivere medarbeidere suksessrikt individuelt og som gruppe.
  • Kurset er rettet mot ledere, som ønsker å utvide egne lederegenskaper.
  • I kurset ser vi på viktige aspekter ved ledelsetemaer (personale ledelse, kommunikasjon, presentasjoner, etc.).
  • Bortsett fra spesialist- og metodisk kompetanse, er lederferdighetene til topplederen avhengig av dennes personlige- og sosiale kompetanse.
  • Kurset gir rom for å forstå og reflektere over egen lederatferd.
  • Det viser deg muligheter til å forstå dine medarbeideres atferd og hvordan du kan lede dem - individuelt og i forhold til deres personlighet i forhold til organisasjonens mål.
  • Du lærer å skape økt motivasjon og trygghet for dine medarbeidere – hvilket igjen virker positivt på bunnlinjen.

  Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri orienteringssamtale. Klikk her

 • Personlig styrke er ingen tilfeldighet

  Utvikle personlighet - oppdage styrker - med vår Personlighets Faktor Profil®

  Kurset målsetting:

  • Du lærer å forstå deg selv og andre bedre.
  • Du oppdager dine egne sterke sider, og hvordan du bevisst kan gjøre bruk av dem.
  • Du lærer å gjenkjenne mulige konfliktpotensialer i ditt profesjonelle og private liv, og hvordan du unngår dem.
  • Du identifiserer hva som motiverer deg.
  • Du identifiserer dine utviklingsmuligheter.

  Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri orienteringssamtale. Klikk her

   

 • DISK Person Faktor Profil®

  Vi gjør bruk av DISK Person Faktor Profil® fra Persolog®. Denne modell har vert brukt av mer end 40 millioner mennesker verden over og er oversatt til mer end 30 ulike språk. Modellen er bygget på et vitenskapelig fundament, og blir til stadighet kvalitets testet.

  Dette høyt utviklede verktøy er lett anvendelig og legger et svert godt grunnlag for forståelse av personlighets typer.

  DISK modellen legger basis for å behandle komplekse temaer innen lederutvikling, konflikt forebyggelse, kommunikasjonsforbedring, forbedre teamdynamikken, relasjonsbygging, salgs-trening og mye mer.

  Se eksempel fra DISK modellen

  personlighetstyper