God teamdynamikk – et vinnende team

Vi hjelper gjerne med å skape god teamdynamikk. Gjennom våre teamkurs, kan deltakerne lære å forstå hverandre. Våre kurs hjelper å etablere en teamkultur, der det etableres et sunt og trygt samspill i teamet. Kursene er med til å etablere respekt og tillit i medarbeiderstaben.

Der tverrfaglig team skal løse oppgaver sammen, er det viktig å etablere et felles kommunikasjons-grunnlag. Det er viktig å etablere et samspill, der alle forstår hverandre og respekterer hverandres ulikheter.

Det er viktig å forstå den enkelte teamdeltakers sterke sider og hvilke faktorer som virker motiverende for den enkelte. Ved å dele denne forståelse med hverandre styrkes hele gruppen og ressurser ivaretas.

Mennesker har forskjellige måter å kommunisere på. Dette kommer ofte frem, når folk med ulik bakgrunn skal løse oppgaver sammen. Ganske ofte kommer personlighetsforskjeller frem. Disse forsterkes da ofte av forskjeller i fagkompetanse, arbeidskultur og personlighet.

Mellommenneskelige forskjeller leder ofte til konflikter i større eller mindre grad. Derfor er det viktig å bygge inn en felles forståelse av kommunikasjon - - å forbedre dynamikken.

Pro-Vision Consulting har erfaring fra mangeårig teamarbeid og kan tilby kurs, som gir deltakerne en felles forståelse og respekt for ulike personlighetstyper og mellommenneskelig kommunikasjon.

Et vinnende team gir en positiv innvirkning på bunnlinjen.

Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri orienteringssamtale. Klikk her