Ta ledelsen med riktig lederstil for deg

  • Gå inn i ledelsen med den rette stilen som passer din personlighet!
  • Kjenn igjen styrken i dine lederegenskaper og hvordan du kan lede og motivere medarbeidere suksessrikt individuelt og som gruppe.
  • Kurset er rettet mot ledere, som ønsker å utvide egne lederegenskaper.
  • I kurset ser vi på viktige aspekter ved ledelsetemaer (personale ledelse, kommunikasjon, presentasjoner, etc.).
  • Bortsett fra spesialist- og metodisk kompetanse, er lederferdighetene til topplederen avhengig av dennes personlige- og sosiale kompetanse.
  • Kurset gir rom for å forstå og reflektere over egen lederatferd.
  • Det viser deg muligheter til å forstå dine medarbeideres atferd og hvordan du kan lede dem - individuelt og i forhold til deres personlighet i forhold til organisasjonens mål.
  • Du lærer å skape økt motivasjon og trygghet for dine medarbeidere – hvilket igjen virker positivt på bunnlinjen.

Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri orienteringssamtale. Klikk her