Personlighetstype kurs hos Namdalshagen AS, Namsos

Skal du behandle mennesker likt, skal du behandle dem forskjellig. Kursdagen ga svar på hvorfor og hvordan. Vi lærte å gjør bruk av DISK personlighetsprofil og adferdsanalyse.
Hensikten med kurset er at når du kjenner deg selv, og du lærer å kjenne igjen ulikheter hos andre, vil du kunne tilpasse din adferd og kommunikasjon, slik at du på den mest hensiktsmessige måte kommuniserer dit budskap. Dette er viktig å ha med seg mange forskjellige sammenhenger som f eks i teamarbeid og kundemøter. 

Prosjektleder Ingar Strøm, Namdalshagen AS, Namsos

Her er et par reaksjoner etter endt kurs:

-God investering å sette av en dag til kurset.

Olav Weglo, Daglig leder Namdalshagen AS, Namsos

Kurset gir en helhetlig forståelse av deg og den settingen du har valgt å fokusere på. De gode og mindre gode sidene av deg som person kommer godt frem, og du blir bevisst på å jobbe med dem for å bli bedre. Ikke bare i morgen, men i lang tid fremover.

Turid Korsnes Lian, Trainee Skogmo Industripark

Synes sette er en god ide for alle som jobber på team. Kanskje en ide for ulike trinn på barne- og ungdomsskoler?

Sissel Stormo Holtan, Namdalseid skole / Namdalseid Kommune

Et svært bevisstgjørende, lærerikt og viktig kurs! Gleder meg til å jobbe videre med dette på egen hånd.

Ragnhild Solvi, Trainee Skogmo Industripark

Referanser

Referanser

Referanser

Teambuilding kurs hos Proneo AS

I løpet av høsten 2013 ble det avholdt et teambuilding kurs over 3 samlinger hos Proneo AS. Det var prosjektledere for Etablereropplæringen, som selv satt rundt bordet (bilder). Der var mye interaksjon og trivelighet – og allerede i løpet av 1. samling utbrøt en deltaker entusiastisk: ‘Dette burde de andre (medarbeidere i Proneo) også gjennomgå’.

Her er et par reaksjoner etter endt kurs:

kurs2

Kurset har vært veldig nyttig for egen utvikling, både personlig og i jobb. Anbefales!

Prosjektleder Stein Morten Holberg, Proneo AS, Stjørdal

Kurset ga oss en god innsikt i teamets styrker og forbedringspotensialer, som vil være nyttig i videre arbeid

Prosjektleder og teamleder Anne Segtnan, Proneo AS, Verdal

Referanser

Referanser

Untitled 5

Namdalshagen AS

fb

FB Januar 2013: foto og tekst

Gikk DISK-kurs for 10 år siden. Dette bruker jeg enda i dag for å kunne kommunisere bedre med alle typer personer/mennesker. Lettere å kunne kommunisere når man kan justere måten man kommuniserer på, for å treffe riktig energinivå hos mottaker. Også viktig å kunne gi riktig førsteinntrykk av sin personlighet.

Roger Berg;  daglig leder RB Service, Namsos

Roger Berg passbilde